MSD & Intervet בגידות העולם כולו! T61 לא הורג – זה מחיה, מפסיק את ההרדמה & מיד משתקת – את הראיות בבעלי חיים ובני אדם. האם רוטשילד שולט בעולם באמצעות ה- MSD & Intervet? T61 היה כל כך מזויף כי הסבל לא יכול להיות גדול יותר, בעלי החיים צריך “להרדים” כי וטרינרים חושבים שהם יוכלו להרוג עם T61, ולכן החיות החולים במקום במקום לשרוף עד ימים & סובלים ממצוקה נשימתי עד שהם נחנקים!

MSD & Intervet בגידות העולם כולו! T61 לא הורג – זה מחיה, מפסיק את ההרדמה & מיד משתקת – את הראיות בבעלי חיים ובני אדם. האם רוטשילד שולט בעולם באמצעות ה- MSD & Intervet? T61 היה כל כך מזויף כי הסבל לא יכול להיות גדול יותר, בעלי החיים צריך “להרדים” כי וטרינרים חושבים שהם יוכלו להרוג עם T61, ולכן החיות החולים במקום במקום לשרוף עד ימים & סובלים ממצוקה נשימתי עד שהם נחנקים!

Weiterlesen